Kontakt

Centrum účelových zariadení

Ing. Marcel Moravčík - riaditeľ CÚZ
E-mail:  riaditel@cuz.sk

Rekreačná 13, 921 01  Piešťany
Tel:      +421 33 762 1127
E-mail: cuz@cuz.sk

Identifikačné údaje:

IČO: 42 137 004
DIČ: 2022739697
IČ DPH: SK2022739697

 

Oddelenie rekreačnej starostlivosti MV SR

Oddelenie rekreačnej starostlivosti organizačného odboru SPSČ

Tel:  +421 9610 56831 (interná linka: 80 56831)
        +421 9610 56832 (interná linka: 80 56832)
Fax: +421 9610 56839 (interná linka: 80 56839)
E-mail: rekreacie@minv.sk

Pribinova 2, 812 72 Bratislava
​Sídlo kancelárie: Šancová 1, Bratislava