Vitajte v Centre Účelových Zariadení

KTO SME

Centrum účelových zariadení (CÚZ) je príspevková organizácia zriadená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky, ktorá svojimi službami napĺňa hlavný predmet činnosti organizácie.

Organizačne sa CÚZ člení na sedem stredísk a osem prevádzok a menších rekreačných zariadení. Administratívne sídlo CÚZ sa nachádza v stredisku Signál, so sídlom v Piešťanoch.

  • organizujeme, zabezpečujeme a vykonávame vzdelávanie pre zamestnancov ústredných a miestnych orgánov štátnej správy
  • poskytujeme rekreačnú starostlivosť vrátane poskytovania stravovacích a ubytovacích služieb a služieb spojených s uspokojovaním športových a spoločenských potrieb pre príslušníkov Policajného zboru a ďalších ozbrojených bezpečnostných zborov, príslušníkov Hasičského a záchranného zboru, príslušníkov Horskej záchrannej služby a zamestnancov MV SR, rozpočtových a príspevkových organizácií v pôsobnosti MV SR, ako aj pre ďalšie osoby, ak to osobitné predpisy dovoľujú
  • poskytujeme služby rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu a prevádzkujeme výdajne stravy
  • poskytujeme dokončovacie stavebné práce pri realizácii interiérov a exteriérov, zabezpečujeme údržbu objektov, výrobu plastových okien a dverí, realizujeme výrobu jednoduchých drevárskych výrobkov a ich údržbu

Okrem týchto hlavných činností môže CÚZ vyššie uvedené služby poskytovať aj iným osobám ako vykonávanie podnikateľskej činnosti.

Vaše názory

Vážení kolegovia, Vaše  názory a postrehy sú pre nás veľmi dôležité, preto nás neváhajte kontaktovať na adrese cuz@cuz.sk. Ďakujeme, že nám pomáhate zlepšovať sa.